Få en professionel alkoholbehandling, før det er for sent

19 november 2018
Astrid Pedersen
Få en professionel alkoholbehandling, før det er for sent

Et alkoholmisbrug er opslidende og nedbrydende for sjælen – såvel for den misbrugsramte som for de pårørende, som må se til i afmagt mens deres nære og kære kommer længere og længere ud i misbruget. At være slave af en afhængighed er et af de sværeste bånd at bryde, for afhængigheden er ikke en ydre, men en indre fjende. Og det kræver et opgør med selvet og med alle de forhold, som danner grundlag for misbruget, førend man kan gøre sig fri.

Hvordan kan jeg bedst hjælpe min alkoholiserede ven eller slægtning?

Hvis du har viden om, at en person tæt på dig gennemgår en livskrise i forbindelse med en stressende begivenhed – for eksempel en langtrukken og grim skilsmisse med tilhørende samvær/forældremyndighed strabadser, et dødsfald i familien, eller en vanskelig job situation – bør du være opmærksom på, om vedkommende ændrer adfærd i løbet af den svære tid. Hvis du ydermere har kendskab til, at han eller hun har et skrøbeligt sind, og vil have svært ved at takle situationen igennem en lang periode, bør du holde ekstra udkig. For så er vedkommende i farezonen for at udvikle et misbrugsforhold til eksempelvis alkohol.

Alkoholisme er særligt udbredt på grund af alkoholens døvende virkning – stoffet undertrykker nervesystemets respons, og kan dermed holde problemerne på afstand for en stund. Men misbruget i sig selv er det største problem. Et afhængighedsforhold, som går over gevind, kan føre til, at man mister alt – job, familie, venner, og til slut sig selv. Derfor er det om at komme i gang med en misbrugsbehandling i samme øjeblik, afhængigheden identificeres.

Få den bedste behandling til alkoholafvænning hos Behandlingscenter Søby Park

Hos Behandlingscenter Søby Park kan alkoholmisbrugere gennemgå et fem ugers behandlingsforløb med terapi baseret på Minnesota modellen. Du kan læse mere om denne model, samt få mere info om alkoholbehandling København, på behandlingscentersoebypark.dk

Flere nyheder