Skift din forrude ud med en ny, hvis den får skader

01 februar 2019
Astrid Pedersen
Skift din forrude ud med en ny, hvis den får skader

Af de ruder, som sidder i din bil, er forruden langt den vigtigste. En transparent og klar forrude sikrer føreren et fejlfrit udsyn, og derfor er det vigtigt at holde forruden ren og – i videst muligt omfang – fri for ridser, revner og skrammer. Det kan dog ikke undgås, at der med tiden opstår skader på forruden, hvis man kører regelmæssigt i sin bil. Blandt disse skader er stenslag langt den hyppigste form – og stenslag kan også variere meget i størrelse og alvors grad.

Hvad er et stenslag?

Et stenslag er, kort fortalt, når en sten eller et andet hårdt objekt rammer din bils forrude og derved forårsager en stjerneformet skramme. Hvis en vej eksempelvis netop er blevet belagt med asfalt og grus eller skærver, kan disse hvirvles op af en foran kørende bil. Når en sten eller en skærve rammer din forrude, sker dette som regel med stor kraft, da begge biler er i bevægelse.

Således kan impact faktoren blive så høj, at din forrude splintrer. Er der kun tale om en mindre skade, forårsaget ved stenslag, og er denne placeret uden for førerens synsfelt, kan du muligvis nøjes med at udbedre skaden ved en reparation af forrude. Men særligt slemme stenslag, som er i fare for at brede sig via revner – og som spærrer for førerens udsyn – medfører, at forruden skal skiftes ud.

Hvad koster en ny forrude – og dækker min forsikring?

Det er umuligt at vide på forhånd, hvad dine samlede omkostninger til udskiftning af forrude er, førend dine forsikrings forhold er afklaret. Du bør gå din forsikrings police efter i sømmene for at se, om denne type skader er dækket. Dernæst bør du checke din selvrisiko – er denne høj, kan du risikere at stå med hele udgiften selv. Hvis du vil vide mere om reparation eller skift af forrude pris, kan du besøge hvad-koster-det.dk

Flere nyheder